Pyclouds是国人商家。提供美国、日本、中国大陆等地云服务。枣庄VPS,BGP接入,最低配1CPU/256M内存/5GSSD/无限流量30Mbps仅¥19月。

ZaozhuangBGP01.Mini

  • 1 CPU 
  • 256MB RAM 
  • 5GB SSD 
  • 1 共享IPv4 
  • 30Mbps 峰值带宽 
  • 10+1 端口 无限流量
  • 月付19元
  • 购买链接:立即购买

评论

请输入你的评论!
请在这里输入你的名字