LightCloud是一个国人商家,提供法国、加拿大、香港、韩国等VPS(含防护)

付款方式:支付宝

  • CN2 回程优化 & 金盾 CC 防护 & 680G Anti-DDos
  • 1 * Xeon E5-2660v3 CPU @ 3.5GHz
  • 1G DDR4 ECC 2133 MHz RAM
  • 30GB HDD Array Hardware RAID 5
  • Unlimited Traffic Flow
  • 500M Shared Global Bandwidth*
  • 1 IPV4

购买链接

测评

配置信息

CPU model QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores 1
CPU frequency 2599.996 MHz
Total size of Disk 29.0 GB (5.1 GB Used)
Total amount of Mem 992 MB (178 MB Used)
Total amount of Swap 1023 MB (51 MB Used)
OS CentOS 7.4.1708
Arch x86_64 (64 Bit)
Kernel 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64

 

硬盘I/O

I/O speed(1st run) 97.2 MB/s
I/O speed(2nd run) 123.3 MB/s
I/O speed(3rd run) 99.5 MB/s
Average I/O speed 106.7 MB/s

 

此家使用OVH机房,建站不错。通过工单确认,此家VPS禁ping。

评论

请输入你的评论!
请在这里输入你的名字